Ydelser

Casebeskrivelser

Case 1


Scenarie
Kunden – en mindre virksomhed, skulle ansætte 2 nye medarbejdere hurtigst muligt.
 
Udfordring
Kunden havde ikke tiden til at læse alle ansøgningerne igennem og vælge potentielle kandidater, da hverdagens andre opgaver ikke kunne vente.
 
Løsning
Savino Back Office overtog opgaven med at få læst alle ansøgninger og CV´er igennem. Ud fra kundens kriterier, blev relevante kandidater udvalgt, som kunden efterfølgende kaldte til samtale. Opgaven løb over 1 uges tid. Sammenlagt tidsforbrug ca. 1,5 dag.

Casebeskrivelser

Case 1


Scenarie
Kunden – en mindre virksomhed, skulle ansætte 2 nye medarbejdere hurtigst muligt.
 
Udfordring
Kunden havde ikke tiden til at læse alle ansøgningerne igennem og vælge potentielle kandidater, da hverdagens andre opgaver ikke kunne vente.
 
Løsning
Savino Back Office overtog opgaven med at få læst alle ansøgninger og CV´er igennem. Ud fra kundens kriterier, blev relevante kandidater udvalgt, som kunden efterfølgende kaldte til samtale. Opgaven løb over 1 uges tid. Sammenlagt tidsforbrug ca. 1,5 dag.

Case 2

Scenarie

Kunden ønskede at skifte bogholderisystem og revisor.


Udfordring
Grundet hverdagens andre vigtige opgaver, så blev opgaven konstant udskudt.

Løsning
Savino Back Office overtog opgaven og satte den nødvendige proces i gang. Der blev skabt dialog med nuværende leverandør og den nye leverandør af bogholderisystemet, samt dialog med kommende revisor om nødvendige dokumenter mm. Opgaven løb over 1 uges tid og der blev sammenlagt brugt 1 arbejdsdag.

Projektledelse,
Planlægning,

Koordinering

Uddannelsesforløb, mødebookingprojekter, personalesamtaler, rekrutteringsproces, firmafest, kundeevent, vagtplanlægning, ferieplanlægning, eloomi platform m.m.

Personlig assistent,
Support

Ad-hoc opgaver, kalenderstyring, indkøb, eloomi platform, udarbejdelse af personalehåndbog, research, booking af hotel/mødelokaler/kursusfaciliteter m.m.

Rapportering,
Statistikker

Rapportering og statistikker af bookede møder, fremmøde, fravær, online kurser, evalueringer m.m.

Case 3


Scenarie
Kunden skulle udlevere en udskriftsvenlig 1-sides rapport til 20 forskellige medarbejdere. Kunden havde trukket resultatet ud i en Excel fil, hvor alle resultaterne stod på samme side.

Udfordring
Det var en hastesag og kunden havde hverken tiden eller tålmodigheden til at få det gjort indenfor deadline.

Løsning
Savino Back Office overtog opgaven. Skabelon blev udarbejdet, hvorefter hver persons resultat blev klippet over og sat i eget faneblad i Excel filen. Herefter kunne hvert resultat printes i printvenlig udgave til udlevering. Tidsforbrug 4 timer.

Case 4


Scenarie
En række medarbejder skulle igennem et blended uddannelsesforløb, hvor de inden fremmøde på workshop, skulle gennemføre online læring på e-læringsplatformen eloomi. Medarbejderne skulle oprettes på platformen og efterfølgende have tildelt den nødvendige læring. Der skulle et par dage før deadline, trækkes en rapport for at se, om alle havde gennemført den tildelte læring.

Udfordring
Da det er en proces der ikke løses på en gang, var det svært for kunden at afsætte den nødvendige tid, da andre opgaver også skulle passes.

Løsning
Savino Back Office overtog opgaven og fik indhentet de nødvendige oplysninger. Brugerne blev oprettet og læring blev tildelt. Et par dage før deadline blev der trukket en rapport, så kunden kunne tage fat i eventuelle brugere, der ikke havde gennemført endnu. Dette er en proces der kan vare op til 14 dage, men det samlede tidsforbrug var 4 timer.